29 May, 2024

Uvedba pravice do odklopa

Deli
Link
Link

Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) prinaša pomembno novost v slovenski pravni red – pravico do odklopa. Ta delovnopravna pravica delavcem omogoča, da izven delovnega časa ne sodelujejo v delovnem procesu in komunikaciji, povezani z delom, kar prispeva k njihovemu fizičnemu in psihičnemu zdravju ter boljši uskladitvi poklicnega in zasebnega življenja ter večje enakosti med spoloma.

Čeprav lahko nekateri delodajalci pravico do odklopa vidijo kot omejitev, ima ta novost dolgoročno pozitivne učinke tudi za podjetja. Spočiti in zadovoljni delavci so bolj produktivni, manj odsotni zaradi bolniških staležev in bolj predani svojemu delu. Ukrepi za uveljavitev pravice do odklopa lahko spodbudijo boljšo organizacijo dela, jasnejše komunikacijske kanale in učinkovitejše upravljanje s časom.

Pred delodajalci je tako izziv, kako sprejeti ukrepe, ki bodo na eni strani zagotovili nemoten delovni proces in na drugi strani upoštevali pravico do odklopa. Pravica do odklopa ni upoštevana le v izjemnih okoliščinah, ki morajo biti upravičene in predvidene vnaprej. V primeru spora med delavcem in delodajalcem v zvezi s pravico do odklopa bo dokazno breme na delodajalcu.

Izvajanje pravice do odklopa

Skladno s 142.a členom ZDR-1, ki je pričel veljati 16. novembra 2023, mora delodajalec delavcem zagotoviti pravico do odklopa. To pomeni, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma v času upravičenih odsotnosti z dela ni na razpolago delodajalcu. Delodajalec mora sprejeti ustrezne ukrepe, določene s kolektivno pogodbo, o katerih mora pisno obvestiti delavce. Ukrepi morajo biti sprejeti najkasneje do 16. novembra 2024.

Delodajalec mora na primeren način (interna spletna stran, oglasna deska) opisati pravico do odklopa in vse sprejete ukrepe. Pravica do odklopa mora biti posebej upoštevana med prazniki, vikendi, v času bolezni in med letnim dopustom. Organizacija sestankov mora biti znotraj delovnega časa, z upoštevanjem odmora za malico in s pravočasnim obveščanjem (vsaj 48 ur vnaprej). Pri poslovanju z elektronsko pošto se priporoča uporaba avtomatskih odzivnikov v primeru odsotnosti, pošiljanje e-pošte z zamikom po zaključku delovnega časa, določitev časa uporabe službene e-pošte ter izogibanje pošiljanju sporočil izven delovnega časa.

Pomen pravice do odklopa za delavce

Pravica do odklopa ima številne pozitivne učinke na delavce. Zmanjšuje stres in preprečuje izgorelost, ki sta pogosta posledica stalne povezanosti z delom. Omogoča boljšo kakovost življenja, saj delavci lahko kakovostno preživijo čas s svojimi družinami in se posvetijo hobijem ter osebnim interesom. Pravica do odklopa prav tako prispeva k enakosti spolov, saj pogosto omogoča boljše usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, kar je še posebej pomembno za delavke, ki pogosto nosijo večji del bremena gospodinjskih opravil in skrbi za družino.

Za več informacij in pravno svetovanje

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji iz Ljubljane ima bogate izkušnje na področju delovnopravne zakonodaje. Naši odvetniki nudijo strokovno svetovanje in pravno zastopanje delodajalcev in delavcev v vseh delovnopravnih postopkih. Za dodatne informacije in pravno svetovanje v zvezi s pravico do odklopa ter drugimi vprašanji s področja delovnopravnih zakonov se lahko obrnete na našega strokovnjaka za delovno pravo, odvetnika Dinarja Rahmatullina. O vseh ključnih spremembah, ki jih prinaša novela ZDR-1, si lahko preberete na naši spletni strani, vključno s pomembnimi spremembami pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji