Zasebnost

V Odvetniški družbi Križanec & Partnerji o.p. d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 6298206000 (v nadaljevanju: »upravljavec«) spoštujemo vašo zasebnost, zato si prizadevamo, da zagotovimo najvišji nivo varstva vaših osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da osebne podatke, pridobljene preko naše spletne strani www.krizanecpartners.com (v nadaljevanju: »spletno mesto«), ali pri poslovanju s posamezniki, zlasti preko telekomunikacijskih sredstev, zbiramo, obdelujemo, varujemo in hranimo skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter določili te politike varstva zasebnosti (v nadaljevanju: »Politika zasebnosti«).

Namen te Politike zasebnosti je med drugim seznanitev posameznikov z/s (i) nameni za katere njihove osebne podatke pridobivamo, (ii) načinom njihove uporabe, (iii) pravicami posameznikov, ki so povezane s hrambo ter obdelavo njihovih osebnih podatkov ter (iv) načinom uveljavljanja njihovih pravic.

Zbrane osebne podatke posameznikov uporabljamo v skladu s to Politiko zasebnosti in zagotavljamo njihovo ustrezno zaupnost. Osebne podatke posameznikov uporabljamo izključno za namene, za katere nam jih posamezniki posredujejo. Brez izrecnega dovoljenja posameznika njegovih osebnih podatkov ne razkrivamo nepooblaščenim tretjim osebam.

Zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da osebne podatke posameznikov zaščitimo pred morebitnimi kršitvami in zlorabami.

1. Podatki upravljavca podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Odvetniška družba Križanec & Partnerji o.p. d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 6298206000, elektronski naslov: info@krizanecpartners.com, telefonska številka: +386 (0)59 097 400 oz. +386 59 097 410.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Uroš Križanec. Stik z upravljalcem in/ali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko vzpostavite preko prej navedenih kontaktov.

Za vse vsebine, ki so obravnavane v zvezi z varstvom osebnih podatkov posameznikov, velja stroga zaupnost.

2. Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov:

—kontaktne podatke in podatke strank (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka, delovno mesto in pozicija ter naziv delodajalca, sektor, v katerem stranka dela, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);

—podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);

—podatke kandidatov za zaposlitev, ki pošljejo svojo prijavo na naše kontaktne podatke (npr. podatke motivacijskega pisma in življenjepisa, ki vsebujejo podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah, kompetencah itd.);

—podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. povpraševanje);

—druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na kontaktne naslove objavljene na spletni strani www.krizanecpartners.com, ki jih obdelujemo zaradi poslovnega oziroma pogodbenega razmerja.

3. Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen kadar mu to omogoči posameznik na podlagi privolite. Upravljavec osebne podatke zbira in obdeluje tudi v tistih premerih, ko je obdelava le-teh potrebna za izpolnitev njegove zakonske obveznosti, v primerih, ko ima upravljalec za obdelavo podatkov zakoniti interes (npr. odziv na povpraševanja) oz. kadar je obdelava osebnih podatkov posledica poslovnega oz. pogodbenega razmerja z imetnikom osebnih podatkov.

Vsi osebni podatki, ki jih posameznik posreduje so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Posameznik s posredovanjem osebnih podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Posameznik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličete, tako da izjavo o svojem umiku posreduje na info@krizanecpartners.com. Umik navedenega soglasja s strani posameznika ne vpliva na izvajanje storitev upravljalca in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

4. Obisk spletne strani in piškotki

Spletna mesto www.krizanecpartners.com uporablja “piškotke” z namenom lažje uporabe spletnih strani. “Piškotki” so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik shrani na računalnik obiskovalca. Če obiskovalec ponovno odpre ustrezno stran, piškotki omogočajo prepoznavo računalnika obiskovalca.

Ob vsakem obisku spletne strani lahko z odlaganjem ''piškotka'' v brskalnik računalnika obiskovalca zbiramo določene podatke o njegovem obisku, kot so IP-naslov, ime ponudnika spletnih storitev, datum in uro dostopa do spletnega mesta, strani, ki jih obišče obiskovalec na spletnem mestu, število obiskov in internetni naslov spletnega mesta, s katerega je obiskovalec prišel na naše mesto in podobno. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

Pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov obiskovalca vsakič vprašamo za  ponovno privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov.

Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletna stran najdete na sledeči povezavi: https://www.krizanecpartners.com/si/piskotki.

5. Posredovana povpraševanja in ostala komunikacija

Ko na kontaktne podatke (fizični naslov, elektronske naslove, telefonske številke), ki so objavljeni na spletnem mestu, posameznik posreduje povpraševanje glede pravnih storitev, ki jih nudimo, osebne podatke takega posameznika obdelujemo izključno za namene (i) priprave odgovora na povpraševanje, (ii) da mu zagotovimo potrebne oz. manjkajoče informacije, oz. (iii) da mu zagotovimo storitve, po katerih je povpraševal. Osebne podatke posameznika obdelujemo tudi za namene (iv) vodenja našega poslovanja in (v) vodenja interne administracije. Za opisane namene zbiramo zgolj tiste osebne podatke, ki nam jih posameznik posredoval prostovoljno.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno elektronsko komuniciranje s posameznikom, z namenom, da predstavitve naših storitev ali posredovanja informacij, ki bi posamezniku lahko bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij. Pri tem ne uporabljamo nobene vrste (avtomatskega) profiliranja.

6. Pijave za zaposlitev, prijave na razpis

Če nam na posameznik na kontaktne podatke objavljene na spletnem mestu pošlje spontano prijavo na delovno mesto oz. prijavo na razpis, podatke, ki nam jih posreduje (npr. motivacijsko pismo in življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev), v celoti nadzoruje posameznik.

Tako pridobljene osebne podatke obdelujemo zgolj za namen izvedbe postopkov izbire morebitnih kandidatov za delovna mesta, kontaktiranja o (ne)izboru, povabila na morebitni razgovor, morebitno pripravo osnutka pogodbe o zaposlitvi ter zaradi obrambe naših zahtevkov v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije pri vodenju postopka izbire.

7. Posredovanje osebnih podatkov

Brez izrecne privolitve posameznika njegovih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim nepooblaščenim osebam, razen če veljavna zakonodaja od zahteva drugače. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov spletnega mesta posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Posamezna opravila v zvezi z osebnimi podatki posameznikov zaupamo našim poslovnim partnerjem (t.i. pogodbenim obdelovalcem), ki navedene podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (podanega v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki zasebnosti. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

Upravljalec zagotavlja, da sodeluje samo s tistimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustrezne tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave z vsemi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V okviru zakonskih pristojnosti se osebnih podatki posameznikov lahko razkrivajo naslednjim pogodbenih obdelovalcem:

—ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

—administratorju in skrbniku spletne strani;

—računovodskemu servisu;

—ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja elektronskih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);

—ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov.

Osebne podatke posameznikov praviloma obdelujemo znotraj Evropske unije. Ne glede na navedeno se lahko pogodbeni obdelovalci nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji oziroma v državah, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: »tretje države«). V primeru prenosa podatkov v tretje države bo upravljalec predhodno zagotovil uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika in da se bodo prenosi v tretje države izvajali v popolni skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov oziroma zakonodajo Republike Slovenije.

8. Čas hrambe osebnih podatkov

Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe osebne podatke posameznikov učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da identifikacija posameznika ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe poslovnega oziroma pogodbenega odnosa s posameznikom, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe še 10 let od leta izdaje računa. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Samoiniciativne prijave posameznikov za zaposlitev oz. na razpis hranimo do dve leti, v primeru povabila na razgovor, pa tudi ves čas izvedbe postopka izbire za zaposlitev in še 30 dni po tem, ko posameznik prejeme obvestilo o (ne)izboru oziroma za čas morebitnega sodnega postopka. Če ocenimo, da je prijava posameznika zanimiva za kakšno drugo delovno mesto in bi prijavo posameznika za zapsolitev želeli hraniti dlje časa, posameznika o tem predhodno obvestimo in povprašamo za privolitev.

9. Način varovanja osebnih podatkov

Podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo preko spletnega mesta, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Osebni podatki se shranjujejo na varnih računalniških napravah in serverjih, pri čemer so podatki, kjer je to mogoče, kriptirani.

Naše postopke in procese informacijske varnosti pregledujemo v rednih časovnih intervalih, s čimer zagotavljamo, da so naši IT sistemi varni in zaščiteni. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave do zunanjih spletnih mest. Upravljalec vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od te Politike zasebnosti. Uprvaljalec ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletnega mesta upravljalca. Uporabnikom predlagamo, da preverijo politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujejo svoje osebne podatke.

10. Odgovornost imetnika osebnih podatkov

Informacije, ki nam jih posredujete posameznik, nadzorujete posameznik. Če se posameznik odločit, da nam določenih podatkov ne bo posredoval do nekaterih mest oziroma funkcij na našega spletnega mesta ne bo mogel dostopati, prav tako pa v takem primeru posamezniku ne bomo mogli odgovoriti na povpraševanje ali ga kontaktirati za namen zaposlitve.

11. Pravice imetnika osebnih podatkov

Upravljavec dosledno zagotavlja uresničevanje vseh pravic posameznikov, ki jim pripadajo v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. Katere pravice posamezniku pripadajo, zavisi od okoliščin konkretne obdelave podatkov, zato ni nujno, da posamezniku v konkretnem primeru pripadajo vse od spodaj navedenih pravic.

Pravica do dostopa

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljalec potrdi, ali obdeluje podatke v zvezi z njim. Na podlagi takšne zahteve upravljalec posamezniku omogoči dostop do osebnih podatkov ter poda naslednje informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov:

—namen obdelave;

—vrste zadevnih osebnih podatkov;

—uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

—kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

—obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

—obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

—kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

—obstoj morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Upravljalec bo ob izpolnitvi pogojev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov posamezniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočil vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave.

Pravica do popravka

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljalec omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim oziroma dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Posameznik lahko v taksativno določenih primerih iz 17. člena Splošne uredbe zahteva, da mu upravljalec omogoči izbris njegovih osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe).

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljalec omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

—posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

—je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

—upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

—je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljalca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljalec posreduje osebne podatke v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Posameznik ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, pri čemer ga upravljalec ne bo oviral. Posameznik ima pravico da se osebni podatki neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar upravljalec osebne podatke obdeluje:

—za opravljanje nalog v javnem interesu,

—pri opravljanju javne oblasti ali

—kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov.

Upravljalec bo prenehal obdelovati te osebne podatke, razen če presodi, da ima utemeljene in legitimne razloge za nadaljevanje obdelave ali če je obdelava potrebna iz pravnih razlogov.

Pravica do preklica soglasja

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče na način, ki je določen v točki 3 te Politike zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščenec Republike Slovenije, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Zahtevek v zvezi z uresničevanjem zgoraj navedenih pravic lahko posameznik posreduje pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov upravljalca navedeni v točki 1 te Politike zasebnosti.

12. Dodatne informacije

Na vprašanja o zaupnosti podatkov posameznikov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s podatki posameznikom, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri upravljalcu na telefonski številki: +386 (0)59 097 400 oz. +386 (0)59 097 410 ali na elektronskem naslovu: info@krizanecpartners.com.

Zavezujemo se, da bomo na zahteve posameznikov odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

13. Spremembe te Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga posameznike in obiskovalce spletnega mesta prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverijo aktualno različico.

O morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo osebnih podatkov posameznikov bomo le-te predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na spletnem mestu oz. preko elektronske pošte).

 Posodobljeno: februar 2024

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji