09 May, 2024

Pomembne spremembe pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

Deli
Link
Link

Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) prinaša pomembne spremembe glede pisnega opozorila pred redno odpovedjo iz krivdnih razlogov. Ključna novost je uvedba obvezne izjave o očitanih kršitvah na zahtevo delavca, preden delodajalec dokončno odloči o odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sprememba zakona tako ščiti delavce pred neutemeljenimi odpovedmi in jim omogoča, da se izrečejo o očitanih kršitvah. Prav tako naj bi spodbudila boljšo komunikacijo med delodajalci in delavci ter preprečila kršitve v prihodnje. Nekateri delodajalci so nad novostmi nezadovoljni, saj menijo, da bo to otežilo postopek odpovedi. Sindikati in strokovnjaki za delovno pravo pa novo zakonodajo pozdravljajo kot korak naprej pri zagotavljanju pravic delavcev.

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji iz Ljubljane ima bogate izkušnje v vseh delovnopravnih zadevah. Naši odvetniki nudijo strokovno svetovanje in pravno zastopanje delodajalcev in delavcev v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno s spremenjenim postopkom pisnega opozorila pred redno odpovedjo iz krivdnih razlogov ter uveljavljanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja pred sodišči.

Redna odpoved iz krivdnih razlogov in izredna odpoved

Redna odpoved iz krivdnih razlogov je ena izmed oblik prenehanja delovnega razmerja, ki jo delodajalec lahko uporabi, ko delavec krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Krivdni razlog se nanaša na (relativno) lažje kršitve delavčevih obveznosti, ki pa lahko vodijo do prenehanja delovnega razmerja. Za zakonitost takšne odpovedi je potrebno, da je delavec predhodno že opozorjen na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Razlika med redno odpovedjo iz krivdnih razlogov in izredno odpovedjo je v postopku in pogojih za njuno izvedbo. Pri redni odpovedi iz krivdnih razlogov je treba delavca najprej pisno opozoriti, medtem ko pri izredni odpovedi takšno opozorilo ni potrebno. Izredna odpoved je predvidena kot skrajni ukrep za najhujše kršitve delovnih obveznosti, ki so taksativno naštete v zakonu, in terjajo takojšnje prenehanje delovnega razmerja, medtem ko redna odpoved iz krivdnih razlogov omogoča določeno stopnjo popravnih ukrepov pred končno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Izjava delavca o očitanih kršitvah iz pisnega opozorila delodajalca

Delavec ima po noveli Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) pravico, da se po prejemu pisnega opozorila na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni in ne daljši od 30 dni, izjavi o očitanih kršitvah. Zagovor lahko poteka ustno ali pisno, delodajalec pa mora v osmih dneh po zagovoru podati obrazloženo odločitev o pisnem opozorilu. V odločitev mora vključiti morebitne navedbe delavca in se do njih opredeliti. V postopku zagovora lahko sodeluje sindikat, svet delavcev, delavski zaupnik ali druga pooblaščena oseba.

Skrajšan rok za ponovno kršitev delovnih nalog in obveznosti

Prav tako se skrajšuje rok za kršitev, ki jo delodajalec očita delavcu. Delavec, ki mu je bilo vročeno pisno opozorilo, ima šest mesecev časa, da se izogne ponovni kršitvi svojih obveznosti, sicer mu lahko delodajalec redno odpove pogodbo iz krivdnih razlogov. V kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti se lahko določi daljši rok, vendar ne daljši od 18 mesecev.

Za več informacij

Za podrobnejše informacije o spremenjenem postopku pisnega opozorila pred odpovedjo in ostalih delovnopravnih vprašanjih se lahko obrnete na našega strokovnjaka za delovno pravo, odvetnika Dinarja Rahmatullina. Z veseljem vam bomo strokovno odgovorili na vaša vprašanja in vam pomagali uveljaviti vaše pravice. Prav tako vas vabimo, da si na naši spletni strani preberete ključne spremembe, ki jih je prinesla zadnja novela ZDR-1.

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji