20 Jun, 2024

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujših kršitev delodajalca

Deli
Link
Link

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Institut izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je pomemben pravni mehanizem delovnega prava, ki delavcu omogoča, da v primeru hujših kršitev obveznosti s strani delodajalca z enostransko izjavo volje prekine pogodbo o zaposlitvi in s tem delovno razmerje, ob čemer ima pravico do odpravnine in odškodnine. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 111. členu natančno določa, kateri primeri hujših kršitev delodajalca omogočajo delavcu podati izredno odpoved.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitev delodajalca ima tako pomemben vpliv na delovne razmere. Delavci se vse bolj zavedajo svojih pravic in možnosti, da ukrepajo v primerih, ko so kršene njihove pravice. To povečuje tudi odgovornost delodajalcev pri izpolnjevanju obveznosti do delavcev in spoštovanju delovnopravne zakonodaje.

Primeri resnih kršitev delodajalca

V zadnjem času se povečuje število primerov, ko delodajalci zamujajo z izplačili plač. Pogosto se plače izplačujejo v več delih po datumu za izplačilo, v nekaterih primerih pa delavci plač sploh ne prejmejo. Novela ZDR-1D je določila pravico do izredne odpovedi s strani delavca tudi v primeru, ko delodajalec ne izplačuje nadomestila plače, in ne zgolj v primeru, ko delodajalec ne izplačuje plače.

Takšna ravnanja delodajalcev predstavljajo resne kršitve obveznosti in upravičujejo delavce, da podajo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V vseh primerih delovno razmerje preneha nemudoma, brez odpovednega roka, delavec pa je upravičen do odpravnine in odškodnine za izgubljeno plačilo v odpovednem roku.

Postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Preden delavec poda izredno odpoved, mora delodajalca pisno obvestiti o kršitvah in zahtevati njihovo odpravo. Prav tako mora o kršitvah obvestiti Inšpektorat za delo. Če delodajalec v treh delovnih dneh ne odpravi kršitev, lahko delavec v roku 30 dni poda izredno odpoved.

Odškodninska odgovornost delodajalca

Če delodajalec po izredni odpovedi delavcu še vedno dolguje plačila, mora delavec dolg izterjati po sodni poti. ZDR-1 v svojem 135. členu določa, da je plačilna lista verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec vloži neposredno izvršbo brez tožbe na delovnem sodišču.

Izplačilo dolgov po odpovedi

Tudi če delodajalec po prejemu izredne odpovedi poravna zamujena plačila, vključno z izplačili plač, regresi, neizkoriščenimi dopusti in morebitnimi odškodninskimi zahtevki, to ne vpliva na zakonitost odpovedi. Sodišča so pojasnila, da je pisni opomin namenjen le obveščanju delodajalca o kršitvah, ne pa odpravi razloga za odpoved.

Več informacij in pravno svetovanje

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji iz Ljubljane nudi strokovno svetovanje in pravno zastopanje delodajalcev in delavcev v vseh delovnopravnih postopkih. Za dodatne informacije se lahko obrnete na naše strokovnjake za delovno pravo, odvetnika Dinarja Rahmatullina in odvetnico Janjo Končan. Na naši spletni strani lahko preberete ključne spremembe, ki jih je prinesla zadnja novela ZDR-1, vključno s pomembnimi spremembami pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji