22 May, 2024

Tržni inšpektorat RS o porastu nenaročenih pošiljk

Deli
Link
Link

Tržni inšpektorat RS (»TIRS«) je pred kratkim izdal obvestilo, s katerim slovenske potrošnike opozarja o neobičajnem porastu nenaročenih ponudb blaga, ki jih slovenski potrošniki prejemajo brez njihove predhodne privolitve oziroma naročila.

Gre za čedalje pogostejšo prakso slovenskih kot tudi tujih podjetij, ki (med drugim) slovenskim potrošnikom pošiljajo ponudbe blaga,  brez da bi ti tovrstno blago naročili oziroma privolili v takšno ponudbo.

V zvezi z navedenim je ključnega pomena, da se slovenski potrošniki zavedajo svojih pravic iz potrošniškega prava in se premišljeno odločajo za spletno nakupovanje kot tudi za prevzemanje paketov.

Nenaročene ponudbe blaga

Tovrstne nenaročene ponudbe blaga, ki pozivajo k takojšnjemu ali odloženemu plačilu, predstavljajo kršitev določil 35. člena Zakona o varstvu potrošnikov (»ZVPot-1«). Navedeni člen ZVPot-1 določa, da nenaročene ponudbe blaga, storitev ali digitalne vsebine, ki pozivajo potrošnika k takojšnjemu ali odloženemu plačilu niso dovoljene. Potrošnik tako nima nikakršnih obveznosti v primeru nenaročene ponudbe blaga, storitve ali digitalne vsebine. Če potrošnik na takšno ponudbo ne odgovori, se šteje, da ponudbe ne sprejema.

Pravice slovenskih potrošnikov

Primarno je pomembno poudariti, da v primeru tovrstnih pošiljk, obveznost plačila s strani slovenskega potrošnika ne obstoji. Nadalje je pomembno vedeti, da se lahko slovenski potrošnik v primeru, ko ima pošiljatelj nenaročenega blaga sedež v Sloveniji, obrne tudi neposredno na TIRS.

V primeru, ko ima prodajalec  sedež v drugi državi članici Evropske unije, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Evropski potrošniški center. Prav tako lahko TIRS v primeru večjega števila oškodovancev s strani znanega pošiljatelja iz Evropske unije sodeluje s pristojnimi organi v tujini, da zagotovi spoštovanje pravic potrošnikov.

Kazni za kršitelje

TIRS lahko podjetje, ki ponuja potrošniku nenaročeno blago s takojšnim ali odloženim plačilom, kaznuje z globo od 5.000 do 50.000 evrov, pri čemer gre dodati, da pa TIRS ne more takšnemu podjetju naložiti tudi vračila že plačane kupnine s strani slovenskega potrošnika.

Svetovanje in pravna pomoč

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji iz Ljubljane ima številne izkušnje na področju potrošniškega prava. Za podrobnejše informacije in svetovanje s področja potrošniškega prava se lahko obrnete na naša strokovnjaka za potrošniško pravo odvetnika Dinarja Rahmatullina in odvetniško pripravnico Karin Ravnak. Z veseljem vam bomo strokovno odgovorili na vaša vprašanja in vam pomagali uveljaviti vaše pravice.

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji