Združitve in prevzemi

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji iz Ljubljane je uveljavljena na področju združitev in prevzemov podjetij. Naša odvetniška pisarna dosledno dokazuje strokovnost pri obvladovanju zapletenega področja združitev in prevzemov ter zagotavlja dragoceno podporo pri uresničevanju transakcij na tem dinamičnem in zapletenem področju.

Strateški posli: Pravni svetovalec za združitve in prevzeme podjetij z Odvetniško pisarno Križanec & Partnerji

V Odvetniški pisarni Križanec & Partnerji v Ljubljani vam nudimo celovite pravne storitve v vseh fazah vaših transakcij M&A. Domačim in tujim subjektom zagotavljamo natančno pravno svetovanje, od strukturiranja transakcij do nadzora skrbnega pravnega pregleda, pogajanj o pogodbah in zastopanja strank pred regulativnimi organi.

Strateški skrbni pregled

S svojimi bogatimi izkušnjami poudarjamo učinkovitost in se osredotočamo na področja, ki so za naše stranke ključnega pomena. Z našim pristopom skrajšamo čas in zmanjšamo stroške, povezane s skrbnim pregledom, ter zagotovimo natančno, a hitro izvedbo.

Skladnost s slovensko zakonodajo

Naša ekipa pravnih strokovnjakov obvladuje kompleksnosti zakonske skladnosti v slovenskem pravnem okviru. Stranke zastopamo pred Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Banko Slovenije, Ministrstvom za kulturo, Agencijo za zavarovalni nadzor in drugimi ter zagotavljamo spoštovanje vseh regulativnih zahtev.

Zakaj izbrati Odvetniško pisarno Križanec & Partnerji za pravne storitve na področju združitev in prevzemov podjetij

Z izbiro Odvetniške pisarne Križanec & Partnerji iz Ljubljane za pravne storitve na področju združitev in prevzemov podjetij se odločite za racionalen in premišljen pristop. Naša neomajna zavezanost pravni odličnosti in strateški razgledanosti nas postavlja kot idealnega partnerja za obvladovanje zapletenosti združitev in prevzemov v Sloveniji in širše.

Naše strokovno znanje in izkušnje

Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji ima pomembne in dolgotrajne izkušnje na področju združitev in prevzemov, ki zajemajo posle z lastniškimi deleži, posle s premoženjem, združitve, prevzeme, prestrukturiranja in skupne podjeme. Naša praksa zajema tako slovenske kot čezmejne transakcije, s posebnim poudarkom na sektorjih, kot so farmacija, gradbeništvo, mediji in jeklarska industrija.

Zavezanost natančnosti

Odlikuje nas zavzetost k preglednosti in natančnosti. Ker se zavedamo tveganj in izzivov, ki so neločljivo povezani z združitvami in prevzemi, si prizadevamo za visoko raven natančnosti od začetnih faz strukturiranja do zaključka transakcije.

Sinergija

Spoznajte sinergijo sodelovanja naše pravne ekipe, ki odlično sodeluje z zunanjimi finančnimi in davčnimi svetovalci. Ta skupni pristop zagotavlja celovito strategijo, ki strankam zagotavlja poglobljeno razumevanje pravnih zapletov.

Združitve in prevzemi podjetij

Združitve in prevzemi podjetij vključujejo proces, kjer se dve ali več podjetij združijo ali kjer eno podjetje prevzame drugo. Ti procesi so ključnega pomena za širitev poslovanja, povečanje tržnega deleža in doseganje strateških ciljev.

Vrste združitev in prevzemov

  • Horizontalne združitve: Ko se združita dve podjetji, ki delujeta v isti panogi.

  • Vertikalne združitve: Ko se združita podjetji, ki delujeta na različnih ravneh iste proizvodne verige.

  • Konglomeratne združitve: Ko se združita podjetji iz popolnoma različnih panog.

Postopek združitve ali prevzema podjetja

1. Priprava in načrtovanje

Prva faza vključuje temeljito analizo in pripravo strategije. Odvetniška pisarna bo izvedla pravno in finančno preverjanje (due diligence), da zagotovi, da so vse informacije natančne in popolne.

2. Izvedba pogajanj

Naša naloga je, da vam pomagamo doseči najboljše pogoje. V tej fazi nudimo:

  • Pogajanja o pogodbenih določilih

  • Svetovanje glede strukture posla

  • Priprava in pregled pogodb

3. Pravno svetovanje in dokumentacija

Nudimo vam celovito pravno podporo pri pripravi vseh potrebnih dokumentov, vključno s pogodbami o združitvi, prevzemni pogodbi, ter ostalo potrebno dokumentacijo.

4. Zaključek posla

Ko so vsi dokumenti pripravljeni in podpisani, vam pomagamo pri zaključku posla in zagotavljamo, da je vse v skladu z zakonodajo.

Prednosti združitev in prevzemov

  • Širitev trga: Povečanje tržnega deleža in dostop do novih trgov.

  • Sinergijski učinki: Povečanje učinkovitosti in znižanje stroškov.

  • Konkurenca: Povečanje konkurenčne prednosti.

Copyright © 2024 Križanec & Partnerji